Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły:

Alicja Dunowska - Jakóbczak

spsucha@sianow.pl                                                                 

Nauczyciele przedmiotów:

Barbara Szczerkowska - nauczanie zintegrowane, terapia pedagogiczna

Edyta Iwanowska - nauczanie zintegrowane, rewalidacja

Justyna Tańska - nauczanie zintegrowane, język polski, biblioteka

Aleksandra Kopernik - nauczanie zintegrowane, język polski

Joanna Tesmer - historia, świetlica
Anna Jesionowska - matematyka
Anna Wojcieszek - plastyka

Arkadiusz Gewartowski - muzyka

Kalina Rogaczewska - zajęcia logopedyczne

Sebastian Wroński - wychowanie fizyczne i zajęcia techniczne

Anna Wrońska - przyroda, pedagog, rewalidacja

Daniela Gazicka - wychowanie fizyczne

Magdalena Stępień - język angielski

 

Administracja szkolna:

Aneta Drozd - sekretarz szkoły

 

Pracownicy szkoły:

Czesława Karaś - starsza woźna

Anastazja Kuna - dbałość o czystość w szkole