Monika Gazicka

Monika

               Monika Gazicka ur.1977 r. w UKS

od 1996 do 1999r. była najlepszą zawodniczką

w kat. młodzieżowych w woj. koszalińskim.