Skąd się bierze woda w kranie ?

Aby otrzymać odpowiedź na to pytanie uczniowie klas I-III odwiedzili pobliską hydrofornię, która dostarcza wodę mieszkańcom   Suchej Koszalińskiej. Dzięki uprzejmości dyrektora Gminnych Wodociągów  i Kanalizacji w Sianowie pana Aleksandra Janowskiego, mogli zobaczyć  jej wnętrze. 

Nikt nie spodziewał  się, że filtry, które oczyszczają wodę pobieraną ze studni głębinowych,  to zwykły piasek i żwir usypany warstwowo w specjalnych kotłach. Dowiedzieli się również, że  woda z naszych kranów nadaje się do bezpośredniego spożycia.Spełnia ona wszystkie wymogi, które są systematycznie  monitorowane i sprawdzane.Także pijmy wodę! Smacznego ! 

                                                                              Tekst: B. Szczerkowska        Foto: O. Kopernik